no cześć - stardog serwis - archiwum

Temat: Kalendarium ważnych dat
...Ratowanie cietrzewia i głuszca w ich naturalnych ostojach w północno-wschodniej Polsce, które są zagrożone. 2000r. - Ministerstwo Środowiska wydało zgodę na rozpoczęcie hodowli głuszca w Nadleśnictwie Wisła. Ptaki miały pochodzić z Ukrainy lub Białorusi 2004 IX 28 - Wychodzi rozporządzenie wydane przez ministra środowiska w sprawie gatunków dziko żyjących objętych ochroną. Ochroną ścisłą objęto prawie wszystkie ptaki występujące w Polsce z wyjątkiem 9 gatunków objętych ochrona częściową oraz 13 gatunków łownych. 2004 XI - Przywrócono beskidzkim lasom 12 kogutów głuszca. 2008 VII 11 - Wypuszczono na wolność z hodowli wolierowej cztery młode sokoły wędrowne. Sokoły wypuszczono z gniazda adaptacyjnego na wieży zegarowej Galerii Krakowskiej. ŹRÓDŁA: listeratura/ dostępne u autora
Źródło: mojeptaki.info/viewtopic.php?t=210Temat: Biologia-ciekawostki
...rekordowej wielkości znajduje się u wschodnich wybrzeży Australii. Ma ona 2000 km długości i jest widoczna z kosmosu. Kolonijne korale rafotwórcze mogą rozwijać się tylko w wodach o temperaturze wyższej niż 21oCelsjusza. Ostrygi zaczynają swój żywot zawsze jako samce; przekształcają się w samice by złożyć jaja i potem ponownie przechodzą w samce. Taki cykl powtarza się i to częściej w wodach ciepłych niż w zimnych. Jerzyki - ptaki występujące w Polsce potrafią w poszukiwaniu pożywienia w oddalić się od gniazda o 400 km i do niego wrócić. I to wszystko w przeciągu jednego dnia. Pumy są niesamowicie skoczne. Potrafią podskoczyć na wysokość 7 metrów i to bez rozbiegu. Samiec ćmy z gatunkuThysania agrypinama ma rekordowy węch. Potrafi on wyczuć samicę z odległości 11 kilometrów. Największy tuńczyk, jakiego dotychczas złowiono ważył...
Źródło: forum.ciekawostka.pl/viewtopic.php?t=889