no cześć - stardog serwis - archiwum

Temat: X czy Y?
Węgiel kamienny Ślinianka podżuchwowa, czy ślinianka podjęzykowa?
Źródło: old.gildwars.net/viewtopic.php?t=865